Tra cứu đăng ký

Nhập mã số đăng ký:


Thông tin truy cập
Tổng số lượt truy cập: 1805
Số người trực tuyến: 1
Video
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website

Tìm kiếm danh mục dữ liệu
Huyện :
Lĩnh vực :
Từ khóa :
STTHuyệnLoại dữ liệuTên dữ liệu 
1Thành phố Sơn LaGiao Đất - Thu hồi đất Cấp đất và Giấy CNQSD đất cho Nhà trẻ Hoa Ban tổ 6 - Chiềng Lề, Thị xã. Đăng ký khai thác
2Thành phố Sơn LaGiao Đất - Thu hồi đất Cấp đất cho Trường Tiểu hoc Lò Văn Giá - Chiềng An, Thị xã. Đăng ký khai thác
3Thành phố Sơn LaGiao Đất - Thu hồi đất Cấp đất cho phòng giáo dục đào tạo thị xã tại Tổ 6 - Phường Chiềng Lề, Thị xã. Đăng ký khai thác
4Thành phố Sơn LaGiao Đất - Thu hồi đất Cấp đất cho Trường Phổ thông cơ sở Tô Hiệu - Chiềng Lề, Thị xã Đăng ký khai thác
5Thành phố Sơn LaGiao Đất - Thu hồi đất Thu hồi đất của các tổ chức, cá nhân xã Chiềng An giao cho Công ty phát triển đô thị Sơn La thi công tuyến đường Bản Bó - Thị xã. Đăng ký khai thác
6Thành phố Sơn LaGiao Đất - Thu hồi đất Thu hồi 807,3 m2 đất của các tổ chức, cá nhân Phường Chiềng Lề để xây dựng mương thoát lũ khu vực Tổ 11 - Chiềng Lề, Thị xã. Đăng ký khai thác
7Thành phố Sơn LaGiao Đất - Thu hồi đất Cấp đất cho UBND Phường Quyết Thắng để xây dựng câu lạc bộ hưu trí Tổ 17 - Phường Quyết Thắng, Thị xã. Đăng ký khai thác
8Thành phố Sơn LaGiao Đất - Thu hồi đất Thu hồi 1.360 m2 đất giao cho cơ quan thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Sơn La - Phường Quyết Thắng, Thị xã. Đăng ký khai thác
9Thành phố Sơn LaGiao Đất - Thu hồi đất Thu hồi và giao đất để xây dựng công trình điện khí hóa khu vực Phiêng Tam - Chiềng Đen, Thị xã. Đăng ký khai thác
10Thành phố Sơn LaGiao Đất - Thu hồi đất Thu hồi chuyển mục đích sử dụng 3 khu vực: Bản Phung Chiềng Sinh; Giảng Lắc Quyết Thắng; Bản Hẹo Chiềng Lề - Thị xã. Đăng ký khai thác
11Thành phố Sơn LaGiao Đất - Thu hồi đất Cấp đất cho 161 hộ gia đình: Tổ 11 Chiềng Lề (109 hộ) & Tổ 21 Quyết Thắng (32 hộ) - Khu vực Đài phát thanh truyền hình (20 hộ) - Thị xã. Đăng ký khai thác
12Thành phố Sơn LaGiao Đất - Thu hồi đất Cấp đất cho Trạm thực nghiệm Chiềng Sinh - Thị xã. Đăng ký khai thác
13Thành phố Sơn LaGiao Đất - Thu hồi đất Cấp đất cho ông Cầm Liên Tổ 11 - Phường Chiềng Lề, Thị xã. Đăng ký khai thác
14Thành phố Sơn LaGiao Đất - Thu hồi đất Thu hồi chuyển mục đích sử dụng khu Ban quản lý dự án Thủy lợi 404 - Phường Quyết Thắng, Thị xã. Đăng ký khai thác
15Thành phố Sơn LaGiao Đất - Thu hồi đất QĐ của Chính phủ v/v cấp đất để xây dựng sân vận động Sơn La - Phường Quyết Thắng. Đăng ký khai thác
16Thành phố Sơn LaGiao Đất - Thu hồi đất Cấp đất để xây dựng đường Hoa ban Thị xã Tổ 6 & 7 - Phường Chiềng Lề, Thị xã. Đăng ký khai thác
17Thành phố Sơn LaGiao Đất - Thu hồi đất Thu hồi 9.912 m2 đất của Trường mầm non giao cho Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề tỉnh để xây dựng trung tâm - Thị xã. Đăng ký khai thác
18Thành phố Sơn LaGiao Đất - Thu hồi đất Cấp đất cho UBND Phường Chiềng Lề để xây dựng Trạm y tế - Phường Chiềng Lề, Thị xã. Đăng ký khai thác
19Thành phố Sơn LaGiao Đất - Thu hồi đất Cấp đất cho HTX Giảng Lắc để xây dựng nhà văn hóa - Phường Quyết Thắng, Thị xã. Đăng ký khai thác
20Thành phố Sơn LaGiao Đất - Thu hồi đất Cấp đất cho UBND Phường Quyết Tâm xây dựng trụ sở Tổ 6 - Phường Quyết Tâm, Thị xã. Đăng ký khai thác
21Thành phố Sơn LaGiao Đất - Thu hồi đất Cấp đất và Giấy CNQSD đất cho 58 hộ gia đình thuộc diện cấp mới đất ở - Chiềng Lề & Quyết Thắng, Thị xã. Đăng ký khai thác
22Thành phố Sơn LaGiao Đất - Thu hồi đất Cấp đất và Giấy CNQSD đất cho 94 hộ gia đình thuộc diện chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Chiềng Lề & Quyết Thắng, Thị xã. Đăng ký khai thác
23Thành phố Sơn LaGiao Đất - Thu hồi đất Cấp đất và Giấy CNQSD đất cho 72 hộ gia đình thuộc diện hợp pháp hóa, đổi Giấy CNQSD đất, hóa giá nhà của Thị xã (Chiềng Lề & Quyết Thắng). Đăng ký khai thác
24Thành phố Sơn LaGiao Đất - Thu hồi đất Thu hồi 895 m2 đất của Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn giao cho Trung tâm khuyến nông - Phường Quyết Thắng, Thị xã. Đăng ký khai thác
25Thành phố Sơn LaGiao Đất - Thu hồi đất Cấp đất cho Sở Điện lực Sơn La để xây dựng tuyến đường điện 22kv Sơn La - Tạ Bú. Đăng ký khai thác
26Thành phố Sơn LaGiao Đất - Thu hồi đất Cấp đất cho Tổng công ty Điện lực Việt Nam để thi công tuyến đường điện 110KV Sơn La - Tuần Giáo - Điện Biên. Đăng ký khai thác
27Thành phố Sơn LaGiao Đất - Thu hồi đất Cấp đất cho Công ty khai thác công trình thủy lợi Sơn La để xây dựng trụ sở làm việc - Phường Quyết Thắng, Thị xã. Đăng ký khai thác
28Thành phố Sơn LaGiao Đất - Thu hồi đất Cấp đất cho Chi cục Thống kê Sơn La để xây dựng trụ sở làm việc - Tổ 11 Chiềng Lề, Thị xã. Đăng ký khai thác
29Thành phố Sơn LaGiao Đất - Thu hồi đất Cấp đất cho Trung tâm văn phòng đại diện & dịch vụ Tỉnh Sơn La - Chiềng Lề, Thị xã. Đăng ký khai thác
30Thành phố Sơn LaGiao Đất - Thu hồi đất Cấp đất cho Công ty phát triển đô thị để xây dựng công trình đường Thanh niên - Chiềng Lề, Thị xã. Đăng ký khai thác
12345678910...